Bài tập ôn tập môn Hoá khối 10 từ buổi 1 đến buổi 5

Bài 1: Khái quát về nhóm halogen ngày 18/02/2020 có đáp án.
Bài 2: Clo ngày 19/02/2020 có đáp án. 
Bài 3: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua ngày 20/02/2020 có đáp án. 
Bài 4: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo ngày 21/02/2020 có đáp án. 
Bài 5: Flo- Brom – Iot ngày 22/02/2020 có đáp án.    

Link tải bài tập tại đây: Khối10 Môn Hóa Buổi 1-5