Bài tập ôn tập môn văn khối 7-buổi 1- ngày 18/02 sẽ có đáp án

KHỐI 7 – MÔN NGỮ VĂN

Tải file bài tập tại đây: Văn-Khối 7_buổi 1

 

   Buổi 1

1. Tục ngữ là gì?

2. Học thuộc lòng 8 câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất.

3. Học thuộc lòng 9 câu tục ngữ về con người và xã hội.

4. Giải thích câu tục ngữ : “ Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ ” . Em có nhận xét gì về đặc điểm hình thức câu tục ngữ trên ?

5. Hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( khoảng 5 – 7 dòng ) nêu cách hiểu của em về câu tục ngữ sau  “ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây ” và cho biết em đã áp dụng lời dạy trên vào đời sống của mình như thế nào ?

6. Giải thích câu tục ngữ : “ Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa” . Em có nhận xét gì về đặc điểm hình thức câu tục ngữ trên ?

7. Hãy viết 1 đoạn văn ngắn ( khoảng 5 – 7 dòng ) nêu cách hiểu của em về câu tục ngữ sau  “ Đói cho sạch, rách cho thơm” và cho biết em đã áp dụng lời dạy trên vào đời sống của mình như thế nào ?