Thông báo về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 Căn cứ vào công văn số 1544/UBND-KGVXNV của UBND tỉnh Bình Thuận về việc cho học sinh đi học lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường thông báo như sau: – Học sinh khối […]

xem tiếp »
1 2 3 22