Hội nghị Xây dựng Kế hoạch năm học 2020-2021

      Vào ngày 26 tháng 9 năm 2020, Trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn đã long trọng tổ chức Hội nghị Xây dựng Kế hoạch năm học và Hội nghị Công đoàn. Hội nghị đã nghe báo cáo Kế hoạch về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của năm học mới. Sau khi lắng nghe các báo cáo trình Hội nghị, Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất một số vấn đề quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học mới.

     Với chủ đề của năm học: “Nâng cao trách nhiệm, đạo đức, năng lực đổi mới, sáng tạo của Nhà giáo, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh”, Hội nghị Trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn sẽ huy động được sức mạnh của tập thể, CB, GV, NV Nhà trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Nhà trường đề ra trong năm học mới.