Hội thi vẽ tranh chào mừng 20/11/2018 của trường Lê Quý Đôn