Lịch thi HKI năm học 2017-2018

LỊCH THI HỌC KỲ I -NĂM HỌC 2017-2018

Tuần 19: Khối lớp từ lớp 6 đến lớp 11, cụ thể :

 

Thứ, ngày

 

Buổi

 

Bài thi/ môn thi

Thời gian

Làm bài

Bắt đầu làm bài

Thứ Hai

(11/12/2017)

 

Chiều

Vật Lý 45 phút 13g30’

Sinh Học

45 phút

14g25’

 

 

Thứ Ba

(12/12/2017)

 

Sáng

Ngữ Văn

90 phút

07g30’

Hóa học 45 phút

09g25’

 

Chiều

Địa 45 phút 13g30’
GDCD 45 phút

14g25’

 

 

Thứ Tư

(13/12/2017)

Sáng

Toán 90 phút

07g30’

 

Chiều

Tiếng Anh

60 phút

13g30’

Sử 45 phút

14g 40’

 

Tuần 20 : Khối lớp 12, cụ thể: 

 

Thứ, ngày

 

Buổi

 

Bài thi/ môn thi

Thời gian
Làm bài Phát đề Bắt đầu làm bài

Thứ Ba

(19/12/017)

Sáng

Ngữ Văn 120 phút 07g30’

07g35’

Chiều

Toán 90 phút 14g20’

14g30’

 

Thứ Tư

(20/12/2017)

 

 

Sáng

 

 

KHTN

Vật Lý 50 phút 07g30’ 07g40’

Hóa học

50 phút 08g40’

08g50’

Sinh học

50 phút 09g50’

10g00’

Chiều Ngoại Ngữ 60 phút 14g20’

14g30’

 

Thứ Năm

(21/12/2017)

 

 

Sáng

 

 

KHXH

Lịch Sử 50 phút 07g30’ 07g40’

Địa Lý

50 phút

08g40’

08g50’

GDCD 50 phút 09g50’

10g00’

Những tiết không thi học sinh được nghỉ học.