Nội quy trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn

 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN    

TRƯỜNG TH, THCS & THPT LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

(Ban hành kèm  theo Quyết định số 45 ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lê Quý Đôn)

 

Điều 1. Quy định chung

 1. Mọi hoạt động giáo dục của nhà trường đều có kế hoạch, dựa trên các văn bản pháp quy hiện hành và Nghị quyết của HĐQT, dưới sự điều hành của Hiệu trưởng nhà trường;
 2. Học sinh lễ độ với Thầy Cô Giáo và người lớn tuổi; Giáo viên, Cán bộ tôn trọng học sinh;
 3. Tôn trọng bản thân, tôn trọng mọi người, tự tin vượt qua chính mình, thân thiện và giúp đỡ mọi người, cộng đồng trách nhiệm;
 4. Trang phục lên lớp: sạch, đẹp;  phù hợp với phong tục, tập quán, đúng với Quy định của trường; Nữ mặc áo dài, nếu là váy phải váy công sở dài tới đầu gối, Nam quần áo sơ mi, áo bỏ trong quần chân đi giày hoặc dép có sử dụng quai sau, quần có dây nịt
 5. Cấm mọi hình thức bạo hành trong nhà trường;
 6. Không hút thuốc, không uống rượu bia, không sử dụng chất kích thích trong nhà trường, không mang chất cháy nổ, hóa chất nguy hại, văn hóa phẩm không phục vụ dạy học vào nhà trường.

Điều 2.  Đối với học sinh

 1. Được hưởng các quyền lợi của học sinh quy định trong Điều lệ nhà trường và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật
 2. Nghe lời Thầy, Cô; tích cực học tập và rèn luyện; tự giác, tự lập, tự tin, tự trọng và tôn trọng người khác;
 3. Tuyệt đối tuân theo các Quy định đối với học sinh, Quy định đối với học sinh bán trú và nội trú

Điều 3.  Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên

 1. Luôn giữ gìn phẩm chất, danh dự của Nhà giáo; là tấm gương sáng cho học sinh noi theo về tự học, tự rèn, về lòng nhân ái và sự sáng tạo;
 2. Hướng dẫn chu đáo, cặn kẽ cho phụ huynh, học sinh và nhân viên khác trong trường các thủ tục liên quan đến phần việc mình phụ trách; thực hiện tốt chức năng của mình trong Quy chế làm việc;
 3. Thực hiện tốt nhiệm vụ của giáo viên được quy định trong điều lệ nhà trường phổ thông;
 4. Không sử dụng điện thoại trong giờ lên lớp.

Điều 4. Đối với Khách

 1. Khách vào trường liên hệ công tác không sử dụng thuốc lá, bia rượu và các chất kích thích khác
 2. Khách đến liên hệ công việc phải xuất trình Chứng minh nhân dân, hoặc trình bày rõ lý do (khi không mang theo Chứng minh nhân dân) vào trường, khi bảo vệ đồng ý mới được vào;  
 3. Trước, trong, sau khi liên hệ công việc phải tuyệt đối tôn trọng Nội quy, Quy định của nhà trường;

Điều 5. Điều khoản thi hành

 1. Nội quy này có hiệu lực từ ngày Hiệu trưởng ký Quyết định ban hành;
 2. Các Tổ, Phòng đề ra các Quy định cụ thể cho đơn vị mình trên cơ sở Nội quy này;
 3. Cá nhân, tập thể làm tốt sẽ được nêu gương, khen thưởng; cá nhân tập thể, vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.

 

Nơi nhận:              

 Hội đồng quản trị để báo cáo;

– Ban đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp thực hiện;

– Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh;

– Các tổ, nhóm chuyên môn;

– Các đoàn thể;  

– Lưu Văn phòng.                                                        

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Công Tân