Thông báo: Học sinh được nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

        Theo công văn 311/SGDĐT-GDTrH & GDCN và GDTX ngày 15/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn thông báo: tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Công văn 311/SGDĐT-GDTrH & GDCN và GDTX