THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC ĐẦU NĂM HỌC 2017 – 2018

1. Phụ huynh, học sinh làm thủ tục nhập học 
a. Thời gian từ 25 tháng 7 đến 04 tháng 8 năm 2017
b. Thủ tục gồm:
Đơn đăng ký nhập học (kể cả học sinh cũ của trường)
Nộp học phí và các khỏan phí theo quy định
Nộp hồ sơ nếu học sinh mới chuyển đến
c. Giáo vụ cấp giấy vào lớp cho học sinh khi đã hoàn thành hoặc cam kết hoàn thành trách nhiệm của phụ huynh và học sinh
d. Mua đồng phục cho học sinh.
2. Các mốc thời gian nhập học:
a. Nhập học : 7h30 ngày thứ 2 (07 tháng 8 năm 2017)
Sáng:
– Học sinh nhận lớp, phòng học, giáo viên biên chế lớp học: chia tổ cử lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó tạm thời, xếp chỗ ngồi, phân công trực lớp;
–  Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh học Nội quy, Quy định của trường
Trưa:
–  Giáo viên quản sinh trưa tổ chức cho học sinh ăn trưa (11h00), nhận giường ngủ và ngủ trưa đúng giờ (11h40)  cho học sinh bán trú và nội trú, dậy lúc 13h10.
Chiều học sinh học theo thời khóa biểu (13h30); học sinh ra về lúc 17h00
b. Học:
–   trong 2 tuần đầu:
Các môn Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn giáo viên chỉ ôn tập kến thức cũ;
Các môn còn lại học kiến thức mới năm học 17-18;
Giáo viên bộ môn bố trí thời gian để hướng dẫn học sinh về phương pháp học tập bộ môn của mình ngay từ đầu năm học.
–  Từ 21 tháng 8 tất cả các môn học bắt đầu học kiến thức năm học mới
c. Khai giảng: dự kiến 7h30 ngày 05 tháng 9 năm 2017
Phan Thiết, ngày 18 tháng 7 năm 2017
                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                                             Trần Công Tân