Thông báo: v/v cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 10 đến 16/02/2020

THÔNG BÁO

     Thực hiện Công văn Hỏa tốc số: 416/UBND-KGVXNV, ngày 07 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận “V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra”. Hiệu trưởng trường TH, THCS & THPT Lê Quý Đôn Thông báo cho học sinh TH, THCS &THPT Lê Quý Đôn tiếp tục nghỉ học từ 10/02/2020 đến hết 16/02/2020;

Công văn: 416/UBND-KGVXNV, ngày 07 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Thuận