Thông tư 13 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục

Link tải: TT13 QUY CHE TRƯỜNG TƯ THUC