Tổ chuyên môn

Tổ Toán Tin

1 Lê Thị Mỹ Hạnh
2 Đặng Thị Huệ
3 Võ Trúc Ly
4 Nguyễn Hữu Quang
5 Nguyễn Thị Thiên Thu
6 Đoàn Thị Thủy Tiên
7 Nguyễn Thị Ngọc Trầm
8 Trương Lê Tuyết Trinh
9 Trương Thế Lộc
10 Trần Thị Bích Vân
11 Huỳnh Thị Ngọc Diễm
12 Phan Văn Lương
13 Đào Lê Hương Quỳnh
14 Nguyễn Ngọc Tiến

 

Tổ Lý-Hóa-KTCN

15 Đỗ Thị Ngọc  Mai 
16 Lê Thị Kim  Thoa
17 Bùi Hoài  Thu 
18 Nguyễn Giáng   Tiên
19 Nguyễn Thị  Thanh 
20 Nguyễn Khánh  Tân 
21 Nguyễn Minh  Toàn 
22 Phạm Thị Minh 
23 Nguyễn Thành  Trung 

 

Tổ Sinh-Công nghệ-Mỹ thuật-Âm nhạc

24 Trần Thị  Nụ
25 Huỳnh Thị Mỹ  Hiếu 
26 Nguyễn Thị Bạch  Vân 
27 Lưu Khắc  Vương 
28 Nguyễn Thị Mỹ  Anh
29 Phạm Thị Vân  Anh
30 Phạm Thị Kiều  Ngân 

 

Tổ Văn-Sử-Địa

31 Nguyễn Thị Lan  Hạnh 
32 Trần Thị Diệu  Hương 
33 Lại Tiểu  Mỹ
34 Nguyễn Thị Tuyết  Nhung 
35 Từ Thị Thu  Thanh
36 Võ Thị Hải  Thảo 
37 Nguyễn Thị Thanh   Trang
38 Nguyễn Thanh  Tuấn 
39 Hoàng Thị Mai  Quỳnh
40 Huỳnh Thiện  Toàn 
41 Trương Thị Ngọc  Hiếu
42 Trần Thị Bích  Hòa 
43 Trần Khánh  Toàn 
44 Bùi Thị Ngọc  Châu 
45 Huỳnh Văn  Thông 

 

Tổ Anh

46 Nguyễn Thị Minh  Lan 
47 Nguyễn Thị Diễm Lan 
48 Phạm Bùi Diệp  Lê 
49 Nguyễn Thị Ngọc  Hương 
50 Trần Thị Kim  Ngân 
51 Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt
52 Trần Thị Yến  Nhi
53 Phan Thị Thu  Thanh 
54 Bùi Thị Thu  Thủy
55 Nguyễn Quỳnh Phương  Thụy
56 Trương Thị Phương  Trinh 
57 Nguyễn Hải  Yến 

 

Tổ Tiểu học

58 Bùi Thị Ngọc  Duyên 
59 Nguyễn Thị  Huệ
60 Lợi Thị Bích  Thu
61 Võ Thị Huyền  Trân 
62 Trần Thị  Tự
63 Trần Thị  Hiếu
64 Võ Thị Xuân  Phi
65 Võ Thị Ngân 
66 Mãn Thị Ngọc  Thắm 
67 Lê Thị Thanh  Vân 

 

Tổ Thể dục

78 Đồng  Chuyển
79 Trương Quốc  Duy
70 Nguyễn Minh  Huy
71 Trần Thị  Lê 
72 Đặng Văn  Tân 
73 Trương Lê  Nghĩa
74 Nguyễn Phan Mạnh  Cường 
75 Nguyễn  Hoan 
76 Nguyễn Thanh  Hương 
77 Nguyễn Chí  Toàn