Trường Lê Quý Đôn thông báo

THÔNG BÁO

          Ngày 3/9 tất cả GV toàn trường vào lúc 6h30 tập trung để thực hiện:
1. Xịt thuốc sát khuẩn cho HS từ cổng từ cổng trường
2. Hướng dẫn HS và PHHS theo bảng danh sách
3. Sáng 3/9 tất cả GVCN ổn định HS theo lớp của mình (Nội quy, phân ban cán sự lớp)
4. HS nội trú vào trường và chuyển đồ dùng cá nhân lên phòng nội trú (các GV nội trú)
5. Ngày 3 và ngày 4 học theo TKB và lưu ý những việc sau: 3/9 ổn định lớp tập duyệt khai giảng; 4/9 tập duyệt khai giảng (2 tiết cuối buổi chiều).
6. Vào giữa tiết 2 GV bán trú lên lớp. Tập trung hướng dẫn HS về phòng bán trú, giới thiệu bếp ăn…
7. Thời gian bắt đầu vào lớp lúc 7h10 và học buổi sáng 5 tiết, buổi chiều 4 tiết với khối THCS và THPT