Trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2020-2021

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, Ban Giám Hiệu phối hợp với Đoàn trường tổ chức phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2020 – 2021

Học sinh xem video phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, cũng như Kế hoạch năm học của Nhà trường; ngày 26/10/2020, Đoàn trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào giờ Chào cờ cho các em học sinh khối THCS, THPT với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội; tạo điều kiện phát huy tính học sinh phải chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập và trong các hoạt động ngoại khóa. Từ đó, giúp các em học sinh trở thành những công dân yêu nước, có kiến thức, có kỹ năng sống, có ý chí, hoài bão vươn lên trong cuộc sống!

 

Tiết mục nhảy dân vũ “Trống cơm” của chi Đoàn Giáo viên và học sinh
trường TH, THCS và THPT Lê Quý Đôn