Tuyển sinh năm học 2015-2016

Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn tuyển sinh năm học 2015-2016
 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015-2016

I. ĐỐI TƯỢNG

1. TIỂU HỌC: TUYỂN HỌC SINH LỚP 1, LỚP 2

2. TRUNG HỌC CƠ SỞ: TUYỂN HỌC SINH LỚP 6, LỚP 7 VÀ LỚP 8

3. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: TUYỂN HỌC SINH LỚP 10 VÀ LỚP 11

II. HÌNH THỨC HỌC

1. TIỂU HỌC: HỌC BÁN TRÚ
2. TRUNG HỌC CƠ SỞ: HỌC NỘI TRÚ, BÁN TRÚ VÀ HAI BUỔI

3. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: HỌC NỘI TRÚ, BÁN TRÚ VÀ HAI BUỔI

3. TẤT CẢ ĐỀU HỌC HAI BUỔI TRONG NGÀY, KHÔNG PHẢI HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG;
4. LỚP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH ĐÀM THOẠI, NHẠC, BƠI, VÕ THUẬT, DÃ NGOẠI. 

III. NỘI DUNG THEO KHUNG CHƯƠNG TRÌNH QUI ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VÀ TĂNG CƯỜNG CÁC MÔN TOÁN, TIẾNG ANH, NGỮ VĂN, LÍ, HÓA, TIN HỌC, KỸ NĂNG MỀM.

IV. THỜI GIAN  

1. ĐĂNG KÝ TỪ 15 THÁNG 5 ĐẾN 30 THÁNG 07 NĂM 2015.

2. NHẬP HỌC: SÁNG NGÀY 10 THÁNG 08 NĂM 2015.

V. ĐỊA ĐIỂM SỐ 19 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN
LIÊN HỆ: 062 3636555, 062 3636556 CÁC NGÀY LÀM VIỆC TRONG TUẦN