Video các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam khối THCS và THPT

Tiết mục múa: "Việt Nam những chuyến đi" của tập thể lớp 12A1 và 12A3

Tiết mục múa: "Thư pháp" của tập thể lớp 6A5

Tiết mục múa: "Mashup Havana + boom " của tập thể lớp 8A1

Tiết mục múa: "Điệu múa tây bắc" của tập thể lớp 10A5

Tiết mục múa: "Mashup Tứ Phủ – Son" của tập thể lớp 10A2

Tiết mục nhảy: "Việt Nam ơi!" (Chi đoàn Giáo viên)